Prieskum organizácie Pew Research Center ukázal, že ženy hovoria hlasovým smart asistentom slovíčko „prosím“ častejšie, než muži. Z prieskumu tiež vyplynulo, že až 49 % Američanov si myslí, že  by mala vláda využívať dáta získané pomocou týchto asistentov zachytenie teroristických hrozieb a len 31 % z nich si myslí, že je takýto zber dát neakceptovateľný.