Google oznámil koniec podpory služby Google Cloud Print na 31. decembra 2020. Od následujúceho dňa už nebude služba fungovať na žiadnej platforme a používatelia pomocou nej už nebudú môcť vytlačiť ani jeden dokument. Google čiastočne službu nahradil iba na operačnom systéme Chrome OS, ktorý už má taktiež svoj natívny nástroj pre tlač.