Zo spolupráce Nvidia a Microsoft Azure vzišiel super počítač NDv2, ktorý svoj výkon ponúka cez cloud. NDv2 môže apríklad ponúknuť výkon 800 Nvidia Tesla V100 čipov s podporou deep learning.

ZDROJ | Nvidia