Andrej Karpathy, vedúci oddelenia pre AI a počítačové videnie, mal zaujímavú prednášku, kde vysvetlil ako Tesla trénuje svoje neurónové siete na riadenie motorových vozidiel.