Vedci z Berkeley vyvíjajú batérie, ktoré budú lepšie uskladňovať energiu získanú z obnoviteľných zdrojov. Prelom vo vývoji spôsobilo použitie novej membrány, ktorá bude oddeľovať katódu a anódu. Namiesto doteraz používanej fluórovanej membrány ju vytvorili vedci z polymérov nazývaných AquaPIM alebo z vodných kompatibilných polymérov s vnútornou mikroporéznosťou.

ZDROJ | Brett Helms/Berkeley Lab