Aplikácia Google Voice pre iOS si začala rozumieť s hlasovou asistentkou Siri, cez ktorú je po novom možné spúšťať hlasové hovory a odosielať správy. Používateľom stačí vysloviť frázy „Hey Siri, call … on Google Voice“ alebo „Hey Siri, send a message using Google Voice“.