Ministerstvo životného prostredia zverejnilo ďalšie materiály, ktoré objasňujú podkladové výpočty na porovnanie výhodnosti kúpy elektromobilov. Nájdete ich na tejto webstránke. Tejto téme sme sa venovali napríklad tu, alebo tu.