Výskumníci z ESET-u odhalili novú kyberšpionážnú platformu disponujúcu opatreniami, ktoré komplikujú detekciu a analýzu dvomi pozoruhodnými vlastnosťami, na základe ktorých táto platforma dostala meno Attor. Prvou je, že GSM plugin platformy používa AT command protokol. Druhou je skutočnosť využívania prehliadača Tor na sieťovú komunikáciu. Platforma Attor je využívaná už od roku 2013 k cieleným útokom na diplomatické misie a vládne inštitúcie a rusky hovoriacich používateľov.