Portál LetsGoDigital si všimol nový patent spoločnosti Sony, ktorý znázorňuje PlayStation VR2, teda druhú generáciu headsetu pre virtuálnu realitu. Na headset podľa patentu môžu pribudnúť kamery, no jedna z nich má byť umiestnená aj na ovládači a aj pri konzole, aby celý VR systém mohol sledovať každý pohyb hráča. Patent však samozrejme nemusí odrážať reálnu podobu finálneho produktu.