Microsoft rozširuje svoj projekt 2017 Airband Initiative do Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie, čím plánuje do roku 2022 pripojiť k internetu viac než 40 miliónov ľudí. Ide najmä o riedko obývané a vzdialené oblasti, kde chce spojiť sily aj s miestnymi internetovými poskytovateľmi.