Aplikácia YouTube ponúkla tmavý vzhľad ako jedna z prvých aplikácií Googlu. Dark Mode však nebol podvolený operačnému systému Android a tak ste ho museli zapínať ručne. To sa čoskoro zmení.