New York Daily News majú informáciu, že dodávatelia a subdodávatelia pre Pixel 4 boli navádzaní na pochybné praktiky zo strany Google. Konkrétne ide o zhromažďovanie skenov tváre používateľov, ktoré majú slúžiť na vylepšenie tvárovej biometrie. 

ZDROJ | theconversation