Portál Žive.sk upozornil na prepracované znenie novely zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré vybraným úradom poskytne právomoc na blokovanie webových stránok internetových predajcov alebo odobranie ich domény. Novela prešla po medzirezortnom pripomienkovom konaní úpravou a najnovšie vybraným úradom umožňuje tieto kroky vykonať aj bez povolenia súdu.