Daimler oznámil, že zastavil vývoj nových spaľovacích motorov, aby sa mohol naplno venovať elektrickému pohonu. Nie je to však z dôvodu, že by automobilový konglomerát plánovla zastaviť ich výrobu, ale skôr aktuálne narazil na limity tejto technológie a tak svoje zdroje presúva na perspektívnejšie projekty.