Spoločnosť ESET bola v správe KuppingerCole ESET Executive View opísaná ako „top performer“. Správa analyzuje riešenie pre firemnú bezpečnosť ESET Endpoint Security a opisuje jeho silné stránky a robustné antimalvérové vlastnosti. Správa hodnotí vlastnosti a silné stránky riešenia ESET Endpoint Security, napríklad Ochranu pred sieťovými útokmi, technológiu Anti-Stealth a taktiež schopnosť ESETu detegovať bezsúborový malvér pomocou funkcie Pokročilej kontroly pamäte. Podrobnosti sú uvedené na stránke ESET.