Android Auto sa udomácnilo v ďalšej automobilke. Najnovšie službu ponúkne Lexus. 

ZDROJ | Lexus