Bolt bude kompenzovať uhlíkovú stopu z jázd, ktoré sa uskutočnia cez aplikáciu v Európe. Táto iniciatíva je jednou z častí širšej environmentálnej stratégie Boltu nazývanej „Green plan“. Bolt bude kompenzovať emisie z jázd realizovaných v Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Českej republike, Chorvátsku, Cypre, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Malte, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Švédsku, Ukrajine a Veľkej Británii.