Wi-Fi Alliance, organizácia ktorá dohliada na implementáciu štandardu Wi-Fi, včera spustila svoj oficiálny certifikačný program pre Wi-Fi 6. Pre nás to znamená len to, že štandard Wi-Fi 6 (802.11ax) je naozaj pripravený na používanie a spoločnosti budú čoskoro môcť vyrábať zariadenia s jeho podporou.