Tesla začala modernizovať počítače Autopilot 2.0 / 2.5 v starších vozidlách Model S a X.  Nový počítač spracovať 2 300 snímok za sekundu a vykonávať 144 biliónov operácií za sekundu.