Predplatitelia služby Google One získavajú automatické zálohovanie telefónu. Funkcia je postavená na existujúcom zálohovaní ktoré zaisťuje automatické ukladanie fotografií, videí, textov, kontaktov a aplikácií do cloudu. Predplatné začína na 3 dolároch mesačne, obsahuje aj 200 GB online úložiska.

ZDROJ | Google