Huawei uvažuje o predaji svojej divízie pre 5G sieť. Kupec má byť zo Západu, nie z Ázie, či už existujúca technologická spoločnosť, alebo úplne nový subjekt. Isté je, že kupec bude mať možnosť modifikovať kľúčové prvky a blokovať prístup k výrobkom podľa vlastného uváženia. Huawei mu poskytne plný prístup k svojmu 5G portfóliu licencií, kódov, plánov a odborných znalostí.