Nemecký úrad pre kartelové dohody sa proti rozhodnutiu regionálneho súdu o pozastavení obmedzení, ktoré stanovil pre postupy zberu údajov Facebooku odvolá na Spolkový súdny dvor, ktorý je najvyšší nemecký súd.