Waymo bezplatne sprístupňuje výskumníkom vybrané údaje o autonómnom automobile. Súbor údajov obsahuje 1 000 jazdných segmentov, pričom každý segment zachytáva 20 sekúnd nepretržitej jazdy. Tieto 20-sekundové klipy zodpovedajú 200 000 snímkam pri 10 Hz snímkach za sekundu. Súbor údajov je vraj podrobnejší a než údaje zverejnené inými spoločnosťami, ktoré poskytujú len informácia z kamier.

ZDROJ | Waymo