Microsoft koncom minulého týždňa uvoľnil vývojársku zostavu Windows 10 18963 (20H1). Ako hlavné novinky uvádza zobrazovanie teploty GPU v správcovi úloh a možnosť pomenovania virtuálnych pracovných plôch.