Klávesnice sa podobajú jedna druhej ako vajco vajcu, no spoločnosť Chassepot predstavila niečo unikátne. Zobrala numerickú časť ktorá pri väčších klávesniciach býva na pravej strane a premiestnila ju do hornej strany. A výsledok?