Vážnu bezpečnostnú chybu Bluetooth priznala spoločnosť Bluetooth SIG, oficiálny orgán zodpovedný za normy komunikačnej technológie. Vďaka tejto chybe sa môžu útočníci dostať cez šifrované spojenie, nie je to však jednoduché. Viac informácií nájdete v pripravenom článku.