Hviezdoslavov bude pravdepodobne prvá obec na Slovensku, ktorá do svojho financovania zapojí crowdfunding. Mestské projekty tak budú môcť finančne podporiť aj ľudia, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt. Crowdfunding bude realizovaný vo forme transparentného účtu v banke, ktorý bude založený občianskym združením, aby sa tak obec vyhla zbytočnej administratívy pri každom príspevku.