Lenovo oznámilo, že jeho celkové tržby za prvý fiškálny štvrťrok dosiahli 12,5 miliardy dolárov, čo predstavuje kontinuálny rast počas ôsmich po sebe idúcich kvartálov. Príjmy pred zdanením sa medziročne viac ako zdvojnásobili a narástli o 127 mil. dolárov na 240 mil. dolárov. Čisté príjmy sa viac ako zdvojnásobili s nárastom o 85 mil. dolárov na 162 mil. dolárov. (TS)