Google na podporu svojich Chromebookov zvolil kontroverzný spôsob reklamy. Používateľov Windows presviedča, aby prešli na Chromebooky nie jeho výhodami, ale upriamuje pozornosť na strach používateľov zo zmeny.