Google musí zaplatiť niekoľkomiliónovú pokutu za to, že umožnila deťom mladším ako 13 rokov používať YouTube. FTC (The Federal Trade Commission) zároveň začala vyšetrovať, či Google neporušil federálne predpisy o zákaze ukladania osobných údajov maloletých. Presná výška pokuty zatiaľ nie je známa.

ZDROJ | YouTube