Hyundai ako prvý na svete vyvinul aktívne radenie prevodov pre hybridné vozidlá, ktoré znižuje spotrebu a zvyšuje pôžitok z jazdy. In-house vyvinutá technológia zlepšuje efektivitu radenia prevodových stupňov v hybridných
vozidlách a je pripravená do sériovej výroby. Aktívne ovládanie radenia znižuje časy radenia o 30% a znižuje spotrebu paliva.