Instagram robí niekoľko zmien v spôsobe akým bude deaktivovať účty. V súčasnosti platforma odstráni účty s určitým percentom zakázaného obsahu. Nová politika umožní deaktivovať účet pred jeho vymazaním a dokonca pred samotnou deaktiváciou príde používateľovi upozornenie, že jeho účet môže byť deaktivovaný, pokiaľ dostatočne veľa krát poruší pravidlá v určitom časovom rozsahu.