Podľa najnovších údajov Európskej komisie zločinci ukradli za minulý rok 1,44 miliardy páchaním podvodov v oblasti bezhotovostných platieb. Medzi najčastejšie spôsoby patrí odčítanie údajov z karty pri bezkontaktnom platení, zadávanie údajov z karty pri online nákupoch a tzv. phishing, teda vymáhanie údajov podvodnými správami. Európskym občanom sa každý rok zašle približne až 36 miliárd phishingových správ.