Microsoft má hologram, ktorý prekladá základné slova z angličtiny do japončiny. Spoločnosť predstavila túto technológiu na konferencii partnerov Microsoft Inspire v Las Vegas.