Google priznal, že smart reproduktory a obrazovky s funkciou Google Assistant nahrávajú svojich majiteľov a tieto nahrávky odosielajú zamestnancom Googlu, ktorý ich počúvajú a kontrolujú, aby tým zlepšili fungovanie služby. Zhruba tisíc takýchto nahrávok uniklo na internet a veľká časť z nich vznikla bez toho, aby bola povedaná spúšťacia bezpečnostná fráza „Hey, Google“. Podľa spoločnosti sú tieto nahrávky anonymné, no novinárom sa podarilo len na základe nahrávky identifikovať niektoré osoby, či už vďaka nahrávke ich súkromných alebo pracovných rozhovorov.