Na stránke www.freemap.sk je dostupná tzv. Nová Outdoorová mapa, ktorá zobrazuje niekoľko trás naraz. Turista pomocou nej môže nájsť turistickú, cyklistickú, bežkársku a taktiež lyžiarsku trasu na území Slovenska, Česka, Maďarska a časti Poľska, Rakúska a Ukrajiny. Novinkou je aj väčšie množstvo označených vrstevníc s kótami, ktoré poslúžia na rýchlejšie zistenie prevýšenia.