Oddelenie softvérového dizajnu spoločnosti Google zverejnilo detailný blog, v ktorom popisuje tvorbu tmavého režimu pre aplikácie Fotky, Kalendár, Správy a Android Auto. Pri jeho tvorbe bolo dôležité dodržať pravidlá materiálového dizajnu, ako aj potreby daných aplikácií.