Austrálskym vedcom sa podarilo zaznamenať rádiovú vlnu pochádzajúcu z galaxie vzdialenej 3,6 miliardy svetelných rokov od nás. Signál zachytený 24. septembra 2018 trval iba 1,3 milisekundy a bola len náhoda, že ho práve v tej chvíli zachytilo 36 antén systému Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP). Zdroj signálu zatiaľ nie je známy.