Google začne v aplikácii Mapy zobrazovať odhadované zaplnenie autobusov, električiek alebo vlakov. Odhady budú vytvárané na základe dát, ktoré spoločnosť zbierala medzi októbrom 2018 a júnom 2019 anonymne od svojich používateľov.