Johny Ive odchádza po viac než 20 rokoch z pozície hlavného dizajnéra spoločnosti Apple. Plánuje si založiť vlastnú dizajnérsku spoločnosť LoveFrom, ktorej prvým klientom sa stane samotné Apple. Johny Ive tvrdí, že aj keď už nebude zamestnancom Apple, stále s ním bude ešte dlhé roky úzko spolupracovať. Tim Cook k tomu dodal, že Johny Ive bude úzko spolupracovať s tímom, ktorý sám vybudoval. Na dizajne produktov Apple sa tak v podstate nič výraznejšie nezmení.