Vedúci pracovník Facebooku, Nick Clegg, sa na jednej berlínskej akcii nechal počuť, že zatiaľ čo Facebook je otvorený pre všetkých, Apple je skôr akými exkluzívnym klubom. Domnievame sa, že pod spojením „otvorenosť pre všetkých“ nemal na mysli nekonečné problémy s bezpečnosťou údajov svojich používateľov.