Vznikla Slovenská batériová aliancia (SBaA), ktorú podpísalo 9 subjektov. Slovensko tak deklarovalo ambície pre rozvoj batériového ekosystému od výskumu, výroby až po recykláciu. Medzi priority SBaA patrí podpora výskumno-vývojových projektov a uplatňovanie inovácií v oblasti elektromobility, uskladňovania energie a vodíkových systémov. „SBaA bude pôsobiť ako odborný klaster a partner pre verejný a súkromný sektor v oblasti budovania a podpory inovatívneho batériového ekosystému na Slovensku,“ povedal Marian Smik, predseda SBaA.

ZDROJ | SBaA