Lexus pripravuje kameru a radar, ktoré výrazne zvýšia bezpečnostný štandard jeho vozidiel. Bude to najmä varovanie pred kolíziou a brzdením, systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu alebo inteligentné diaľkové svetlá, ktoré sa prepnú na stretávacie, keď zaregistrujú približujúci sa automobil. Novinky sa objavia na budúci rok.

ZDROJ | Lexus