Z výsledkov najnovšej analýzy spoločnosti Visa vyplýva, že vďaka využitiu umelej inteligencie v rámci riešenia Visa Advanced Authorization (VAA) pomohla finančným inštitúciám zabrániť podvodom v odhadovanom objeme 25 miliárd dolárov ročne. Vďaka novým technológiám sa tak stáva platobný systém bezpečnejším. VAA je komplexný nástroj pre oblasť riadenia rizík, ktorý monitoruje a vyhodnocuje autorizácie transakcií v reálnom čase a tak pomáha finančným inštitúciám identifikovať a rýchlo reagovať na podvodné schémy či nové trendy.