NASA v rámci programu NIAC postúpila dva projekty do 3. fázy. Projekt Robotic Technologies Enabling the Exploration of Lunar Pits sa zameriava na 3D mapovanie Mesačných kráterov pomocou fotografií vo vysokom rozlíšení. Projekt Mini Bee Prototype rozvíja optickú ťažbu vody a prchavých látok z asteroidov do nafukovacích vakov. NASA dá obom skupinám na vývoj projektov 2 milióny dolárov a dva roky času na ich zdokonalenie.