Nová aktualizácia aplikácie iMovie pre iOS priniesla podporu zeleného plátna, 80 nových piesní a nové grafické prvky a efekty. Aplikácia taktiež začala podporovať ClassKit, vďaka čomu môžu študenti odovzdávať učiteľom projekty z iMovie ako domáce zadania do aplikácie Schoolwork.