Google stiahol z obehu dedikovanú aplikáciu Google Play Movies & TV pre VR headset Daydream. Zakúpené a požičané filmy budú naďalej dostupné v aplikácii YouTube VR. Aplikácie Netflix, Hulu a Plex zatiaľ zostávajú na tejto platforme dostupné.