Google zmení spôsob zdieľania fotografií a videí v službách Disk a Fotky Google. Od 10. júla sa už nebudú automaticky synchronizovať. Zo služby Disk sa budú môcť importovať do Fotky Google, v opačnom smere to však nebude možné. Google tvrdí, že tento krok zjednoduší prácu medzi aplikáciami a je jasne navrhnutý tak, aby rozlišoval medzi produktmi. Súbory sa však už budú započítavať do kvót na ukladanie v oboch službách.

ZDROJ | Google