Skupina spoločnosti Uber, Uber Eats, začala testovať doručovanie jedál v San Diegu. Spolupracuje s McDonald’s a ich spoločným cieľom je znížiť čas dodania. Pracovníci v reštaurácii vložia jedlo do dronu a vypustia ho. Dron sa stretne s vodičom z Uber Eats v mieste doletu a ten odovzdá jedlo zákazníkovi.

https://youtu.be/0QeJnSOPI04