Po roku úspešného predaja paušálov ÁNO a jesennom zvýšení objemu dát pripravil Telekom ďalšiu novinku. Aby pokryl dopyt pre IČO zákazníkov, pripravil dva špeciálne paušály s odlišnými parametrami, ÁNO L Biznis a ÁNO XL Biznis. (PR)

ZDROJ | Telekom